Daling uitgezaaid prostaatkanker bij de eerste diagnose

Het aantal patiënten met uitgezaaid prostaatkanker daalt door vroege detectie. In maart 2018 werd het jaarlijkse Europese urologencongres in Kopenhagen gehouden. Tijdens dit congres worden er altijd weer nieuwe klinische en wetenschappelijke bevindingen voorgesteld en bediscussieerd.

Dit was ook het geval voor de nieuwe analyse van het zogenaamde SEER- (Surveillance, Epidemiology End Results Program) programma. Deze toont aan dat door vroege detectie van prostaatkanker het aantal patiënten dat al bij de eerste diagnose uitzaaiingen heeft significant is gedaald. Waar het in de periode 1980-1984 nog 12 op de 100.000 mannen betrof, daalde dit aantal tot 4.4 nieuwe gevallen met uitgezaaid prostaatkanker op 100.000 mannen in de periode 2005-2011.

Deze gegevens werden vergeleken met de uitslagen van de Danish Prostate Cancer Registry. In deze studie kon geen daling van ‘de novo’ (nieuwe eerste diagnose) uitgezaaid prostaatkanker worden vastgesteld. In de periode 1995-1999 waren dit 6.7 gevallen per 100.000 man en 9.9 gevallen in de periode 2005-2011. In de Deense studie werd echter een significante daling van mortaliteit ten gevolge van prostaatkanker in de overeenkomstige periodes vastgesteld, wat ook is terug te vinden bij een veel lager PSA-gehalte bij diagnose in de tweede en dus latere analyseperiode.

De resultaten van de studies laten zien dat prostaatkanker door programma’s met vroege detectie ervan tot meer curatieve behandelmogelijkheden leidt. Het nadeel van deze vroege detectie is echter overdiagnose en overbehandeling van niet significante prostaatkankers. Er moet echter worden vermeld dat de analyse van het SEER-cohort en het Danish Prostate Cancer Registry-cohort verschillende criteria hebben gebruikt voor de diagnose van prostaatkanker.

Hoe dan ook, vroege detectie van prostaatkanker leidt tot betere overleving. Het blijft echter belangrijk om overbehandeling te voorkomen. Hiervoor bestaan nu ook duidelijke criteria waarbij patiënten bij wie een niet significant prostaatcarcinoom wordt gediagnosticeerd in een afwachtend vervolgprogramma (active surveillance) worden opgenomen. Bij Andros worden deze criteria zeer nauwkeurig nageleefd.

Lees verder over prostaatkanker opsporen 

Lees verder over active surveillance

Lees verder over prostaatkanker

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Laatste update: 22 mei 2018

Neem contact met ons op