Dr. Luca Incrocci van de het Erasmus Medisch Centrum Amsterdam heeft op het congres van de American Society of Radiation Oncology de resultaten gepresenteerd van een studie waarin hij een korte serie bestralingen met hogere dosis vergelijkt met de conventionele bestralingstechniek met een langere bestralingsduur.

Hierbij wordt de bestralingsduur gehalveerd van 39 tot 19 keer. Als conclusie meldt hij dat de resultaten bij de nieuwe snelle methode mogelijk beter zijn dan de conventionele bestraling. De resultaten van de twee bestralingsmethoden bleken gelijkwaardig te zijn.

Na 5 jaar bleek 77% van de groep die de conventionele kankerbestraling (dus 39 keer) kankervrij te zijn. In de groep die de hogere dosis bestraling kreeg, is 80% na 5 jaar kankervrij. Jammer genoeg wordt in de mededeling niets gezegd over de mogelijke complicaties van de bestraling en het verschil ervan tussen de twee groepen.

Neem contact met ons op 026 389 1753

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief