Prostaatkanker: MRI als mogelijke screeningtest

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
16 augustus 2016

In de precisiediagnostiek van prostaatkanker neemt de multiparameter MRI van de prostaat een belangrijke plaats in. Samen met het gebruik van moleculaire biomarkers kan de MRI de aanwezigheid van een mogelijk agressieve prostaattumor aantonen en de noodzaak van het nemen van een biopsie van de prostaat bevestigen.

Prostaatkanker screenen in een merkwaardig experiment

In Toronto is recent een merkwaardig experiment uitgevoerd om de haalbaarheid van MRI als screeningtest voor prostaatkanker beter in het licht te stellen. Na een aankondiging in een lokale krant (Toronto Star) waarin een MRI als screeningtest werd aangeboden reageerde de mannelijke bevolking (‘at risk’) overweldigend.

MRI onderzoek en een biopsie van de prostaat

Er meldden zich heel veel mannen voor dit MRI onderzoek aan, ook al wisten zij dat er in het kader van de studie aansluitend toch een biopsie van de prostaat moest worden uitgevoerd. De MRI werd immers getest als screeningtest voor prostaatkanker en daarom moest de aan- of afwezigheid van prostaatkanker door middel van een biopsie worden aangetoond of uitgesloten bij alle mannen die aan de studie deelnamen. De conclusie was echter wel dat mannen desalniettemin bereid waren een MRI als screeningtest te accepteren en te ondergaan.

De resultaten

Overigens werd er slechts 50 van de aangemelde mannen in de studie ingesloten. Van 47% van hen waren volledige resultaten voor handen. 38,3% had prostaatkanker in de biopsie en dus bijna tweederde had geen kanker. In deze context was een MRI 3x beter dan PSA voor de vroegtijdige opsporing van prostaatkanker. Daarnaast was de MRI veel beter om mogelijk agressieve prostaatkankers te voorspellen.

MRI als prostaatkanker screeningtest

Deze pilot studie laat zien dat de weg voor het gebruik van een MRI als screeningtest zich langzaam verder ontwikkelt. De kosten voor een dergelijk screeningonderzoek zullen vooralsnog echter te hoog blijven. Het toont wel aan dat de plaats van de MRI in de precisiediagnostiek van prostaatkanker steeds meer essentieel wordt.

Lees meer over MRI prostaatscan

Lees verder over prostaatkanker

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Dit is een ouder artikel dat niet meer geüpdatet wordt

Neem contact met ons op