Zwaarlijvige mannen met testosterontekort

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
19 november 2020

Recent verscheen een studie over langwerkende testosteron injecties (Nebido) waarin de relatie met de reductie van het overgewicht is onderzocht. Deze studie is gepubliceerd door dr. Saad, een specialist in andrologie en endocrinologie (hormonale ziekten), tijdens het virtuele congres van het European International Congress on Obesity.

Obesitas (zwaarlijvigheid) bij de ouder wordende man gaat dikwijls gepaard met laag testosteron. Dit wordt ook hypogonadisme genoemd. De behandeling van dit testosterontekort is het toedienen van testosteron via een huidgel of langwerkende injecties.

Saad heeft over een periode van elf jaar 773 mannen met overgewicht gevolgd waarvan er 276 iedere maand het preparaat Nebido kregen toegediend. Deze mannen werden vergeleken met een groep die geen behandeling kreeg voor het testosterontekort. Hierbij werd vastgesteld dat de met Nebido behandelde groep ook op langere termijn een reductie van het overgewicht bereikte van gemiddeld 23 kg (!). In de controlegroep werd in dezelfde periode een toename van het gewicht met 6 kg gezien.

Deze gewichtsveranderingen waren ook terug te vinden in de meting van de buikomvang die in de met testosteron behandelde groep met 13 cm verminderde waar de buikomvang met 7 cm toenam in de controlegroep.

De resultaten van deze retrospectieve analyse waren merkwaardig en dus toch een reden om te speculeren hoe dit tot stand kon komen. Volgens Saad heeft dit te maken met het langdurig toedienen van testosteron wat aanleiding geeft tot toename van de spiermassa. Hierdoor was het voor de betrokken mannen gemakkelijker om meer te bewegen en daardoor af te vallen. Op zichzelf een merkwaardig, boeiend en belangrijk resultaat. Bij deze mannen werd inderdaad opgemerkt dat zij veel fitter worden bij succesvolle testosterontherapie en daarom een gezonder leven krijgen. Eveneens blijkt uit deze studie dat er bij deze mannen veel diabetes voorkomt wat ook door testosterontherapie duidelijk verbetert.

Bij Andros worden veel ouder wordende mannen gezien met Late Onset Hypogonadisme (LOH). Deze mannen worden dan behandeld met testosteronsuppletie. Zo wordt niet alleen de vitaliteit van de man verhoogd maar ook alle andere symptomen behandeld die te maken hebben met een te laag testosteron: o.a. gemoedsstoornissen, somberheid, libidoverlies, erectiestoornissen etc. LOH goed diagnosticeren is dus belangrijk voor de ouder wordende man.

Lees verder over laag testosteron

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Laatste update: 19 november 2020

Neem contact met ons op