Testosteron en de kans op prostaatkanker

Het is al meer dan 70 jaar bekend dat er een directe relatie bestaat tussen testosteron en prostaatkanker. Testosteron stimuleert de groei van prostaatkanker. Daarom wordt gevreesd dat mannen met een natuurlijk hoog testosterongehalte ook een groter risico zouden hebben voor prostaatkanker.

Er is nu echter een grote meta-analyse over deze veronderstelling uitgevoerd waarin duizenden mannen werden betrokken. Deze heeft aangetoond dat er geen directe verhoogd risico is voor de ontwikkeling prostaatkanker als mannen een natuurlijk hoog testosteron hebben.

Het betreft een nieuwe Zweedse studie die is gepubliceerd in European Urology waarin testosterongehaltes van mannen werden gerelateerd aan het al of niet later in hun leven voorkomen van prostaatkanker. Deze studie was mogelijk omdat er in Zweden een zeer nauwkeurige registratie (99% nauwkeurigheid) van kankerdiagnoses wordt gedaan.

Uit deze meta-analyse, waarin 4.378 mannen waren betrokken, kwam naar voren dat noch een hoog, noch een laag testosteron een verhoogde kans vormde voor de ontwikkeling van prostaatkanker in het latere stadium van het leven van deze mannen.

Dit is een verder bewijs dat er een soort verzadigingsmodel bestaat waarbij een verdere stijging van het testosterongehalte geen directe stimulerende invloed meer heeft op de testosteron (androgeen) receptor die als de motor voor de ontwikkeling van prostaatkanker wordt gezien.

Lees meer over prostaatkanker

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Dit is een ouder artikel dat niet meer geüpdatet wordt

Neem contact met ons op