Testosteron en hart- en vaatziekten

Testosterontherapie wordt voorgeschreven aan de ouder wordende man met klachten die worden veroorzaakt door een te laag testosterongehalte. Rond 2014 zijn er een aantal publicaties verschenen waarin zou zijn gebleken dat testosteron schadelijk zou zijn met betrekking tot het uitlokken van hart- en vaatziekten.

Klachten bij testosterontekort bestaan uit libidoverlies (zin in seks), erectiestoornissen, vitaliteitstoornissen, spierzwakte, vermoeidheid en stemmingswisselingen en komen vooral voor bij mannen met overgewicht, al of niet geassocieerd met diabetes. Het gevaar voor hart- en vaatziekten was zelfs aanleiding voor de FDA (Food & Drugs Administration, die de toelating van geneesmiddelen in Amerika reguleert) om een waarschuwing te geven ten aanzien van het testosterongebruik bij de ouder wordende man.

Er was echter veel twijfel over de juistheid en de exacte wetenschappelijke en klinische waarde van de rond 2014 gepubliceerde gegevens. Tijdens het recente jaarlijkse congres van de European Association of Urology is nu een groot Duits onderzoek hierover gepresenteerd. Dit onderzoek betrof bijna 3.500 mannen die testosteronsuppletie hadden gekregen en werden vergeleken met hetzelfde aantal controle patiënten.

Hieruit bleek dat het risico voor trombo-embolische accidenten (vaatvernauwing waardoor een hart- of herseninfarct kan ontstaan) niet was verhoogd bij mannen die testosteron gebruikten. Er was echter wel een verergerde vorm van obstructieve slaapapneu (het stoppen van de ademhaling tijdens de slaap) vastgesteld. Hart- en vaatrisico’s lijken dus niet toegenomen bij testosterongebruik maar slaapapneu wel. Daarom moet toepassing van testosteron bij deze patiënten (meestal met overgewicht) met zorg worden gedaan.

Lees over testosterontekort

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Dit is een ouder artikel dat niet meer geüpdatet wordt

Neem contact met ons op