De invloed van testosterontherapie op plasklachten

Al jarenlang bestaat er een controverse over het gebruik van testosteron en de invloed ervan op plasklachten. Bij de ouder wordende man komen plasklachten zeer vaak voor. Deze doen zich voor in de vorm van moeilijk plassen, frequent plassen, ’s nachts plassen, een zwakke en onderbroken straal en zelfs ongewild urineverlies.

Doorgaans wordt aangenomen dat deze klachten worden veroorzaakt door een goedaardige vergroting van de prostaat, wat inderdaad zeer vaak optreedt bij de ouder wordende man.

Hypogonadisme (te laag testosterongehalte) komt ook regelmatig voor bij de ouder wordende man. Er wordt aangenomen dat 6 tot 10 % van alle mannen boven de 50 jaar symptomen van hypogonadisme hebben wat zich meestal uit in klachten van vitaliteitverlies, erectiele disfunctie, erectiestoornissen, het verdwijnen van ochtenderecties en verminderde zin in seks (libidoverlies). Veel mannen worden voor deze klachten behandeld met testosteron replacement therapy (TRT).

Omdat testosteron een essentieel hormoon is voor de groei van de prostaat wordt gevreesd dat de prostaat door toepassing van TRT zal groeien en dat de klachten van goedaardige prostaatvergroting hierdoor zullen toenemen. Deze controverse bestaat al heel lang en is er zelfs oorzaak van geweest dat de FDA (Food & Drug Administration) een waarschuwing heeft afgegeven dat TRT aanleiding kan geven tot vergroting van de prostaat en verergering van de hiermee gepaard gaande plasklachten.

In 2017 verscheen een uitgave van het wetenschappelijk tijdschrift Translational Andrology and Urology met een groot overzichtsartikel over de relatie tussen TRT en plasklachten. In dit artikel staat een diepgaande analyse van alle beschikbare fundamentele en klinisch wetenschappelijke gegevens op dit gebied.

De auteurs komen tot een geruststellende conclusie:

  • Er bestaat geen relatie tussen de groei van de prostaat en TRT;
  • Er treedt geen toename van plasklachten op tijdens de TRT;
  • Bij sommige mannen verbeteren zelfs de plasklachten tijdens TRT.

In het artikel zijn de metabole mechanismen waarop deze conclusie worden getrokken uitvoerig beschreven en degelijk wetenschappelijk onderbouwd. Het is dan ook duidelijk dan mannen die in verband met een te laag testosteron in aanmerking komen voor TRT deze therapie voorgeschreven kunnen krijgen en kunnen gebruiken zonder risico van prostaatvergroting of toenemende plasklachten.

Lees meer over testosterontekort

Lees meer over prostaatklachten

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Dit is een ouder artikel dat niet meer geüpdatet wordt

Neem contact met ons op