Toegenomen risico op infectie na transrectale prostaatbiopsie

Op het Europese congres in Madrid (maart 2015) zijn weer klinisch belangrijke bevindingen voorgesteld. Dit keer kwam vanuit Duitsland een bericht over het toegenomen risico van infectie na prostaatbiopsie. De studie werd voorgesteld door dr. Wagenlehner uit Giessen.

Meer infecties na prostaatbiopsie

Uit een wereldwijde studie die tussen 2010 en 2013 werd uitgevoerd kwam hij tot de conclusie dat er veel meer infecties (en zelfs sepsis) optraden na een transrectaal uitgevoerde prostaatbiopsie. De grootste en belangrijkste oorzaak hiervoor is resistentie voor fluoroquinolone. Dat meestal als antibioticum profylaxe bij prostaatbiopsie wordt gebruikt. Een alternatief hiervoor zou zijn dat de biopsie wordt uitgevoerd via de transperineale weg (perineum = dam tussen het scrotum en de anus).

Uroloog is anders gewend

Toch gebruiken 97% van de praktiserende urologen deze weg echter niet omdat er toch ook nadelen aan zijn. Zoals pijn, noodzaak tot lokale of algemene verdoving en uiteraard minder ervaring met deze benadering. De uroloog is immers gewend om de prostaat echografisch transrectaal (via anus) in beeld te brengen. En dus ook om via deze weg de prostaatbiopsie te nemen.

Verminderen aantal biopsieën

Er zal dus moeten worden gezocht naar verbetering door het verminderen van het aantal biopsieën (fusietechnologie voor een betere lokalisatie van de tumor in de prostaat) en betere en verstandiger gebruik van antibiotische profylaxe (rectale kweken).

Note Andros: bij precisiediagnostiek bij Andros Clinics wordt sinds eind 2015 uitsluitend via de huid van het perineum (tussen balzak en de anus) geprikt waardoor de kans op een infectie nihil is. Dit gebeurt onder lokale verdoving.

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Dit is een ouder artikel dat niet meer geüpdatet wordt

Neem contact met ons op