Prostaatkanker opsporen: steeds meer urologen voor gerichte biopsie

Gerichte biopsie (targeted biopsy) is een nieuw begrip voor het ontdekken van prostaatkanker.

Traditioneel: blinde biopsie via anus

Bij een postaatbiopsie worden kleine stukjes weefsel uit de prostaat verwijderd. Tot op heden werd dit steeds ‘blind’ en willekeurig (at random) gedaan via de anus en het rectum.Een bijkomend nadeel hiervan is de verhoogde kans op infectie vanuit de endeldarm, een orgaan dat per definitie bacteriën bevat.

Gericht biopteren

Een aantal jaren geleden werd de zogenaamde gerichte biopsie voorgesteld. Dit was mogelijk omdat ontwikkeling op MRI gebied de juiste lokalisatie van de kanker in de prostaat toestond. Via software werd een real time fusie bereikt van de MRI beelden met de beelden van de transrectale echografie zodat de gerichte biopsieën mogelijk werden.

Gericht biopteren via huid

Deze fusiebiopsieën werden in eerste instantie nog afgenomen via het rectum maar later werd de technologie verfijnd zodat de gerichte biopsieën via de huid van het perineum (het huidgebied tussen de anus en de balzak) konden worden genomen. Het voordeel hiervan is dat er vrij juist kan worden geprikt (beter gericht) en dat er door de mogelijkheid van het ontsmetten van de huid nauwelijks nog een infectierisico is.

Langzame intrede van deze nieuwe techniek

De techniek van de transperineale fusiebiopsie is echter niet eenvoudig en kan pas worden uitgevoerd na een lang leerproces. Daarom doet deze methode slechts langzaam haar intrede bij de urologen. Recent is er een Amerikaans onderzoek gepubliceerd waarin 291 (Amerkaanse) urologen hierover zijn ondervraagd. 86% van de urologen gebruikten de MRI technologie bij de diagnostiek van prostaatkanker. 81% van de urologen zijn van mening dat de MRI-Echografie geleide prostaatbiopsie gunstig is voor de diagnose prostaatkanker.

Er zijn dus al veel urologen die deze techniek al kennen maar bij nadere analyse bleek slechts 24% ervan overtuigd dat er genoeg bewijs is om de gerichte biopsie tot standaard zorg voor alle prostaatbiopsieën te maken. Echter twee derden van de urologen geeft de voorkeur aan een selectiever gebruik van de gerichte biopsie zoals na een eerste negatieve biopsie. Het zal dus nog wel even duren voordat dit tot standaard zorg wordt benoemd.

Andros is voorloper: altijd gericht biopteren via huid

Andros is al langer overtuigd van de meerwaarde van deze gerichte vorm van prostaatbiopsie. Bij Andros wordt die nu al bijna twee jaar standaard uitgevoerd en intussen heeft de ervaring bij ruim 350 patiënten de absolute superioriteit van de transperineale gerichte fusiebiopsie bevestigd.

Lees meer over gerichte biopsie via de huid

Lees verder over prostaatkanker

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Dit is een ouder artikel dat niet meer geüpdatet wordt

Neem contact met ons op