Eind 2015 startte Andros met een eigen centrum voor diagnostiek voor prostaatkanker. Prostaatkanker is immers de meest voorkomende kwaadaardige aandoening bij de man en de tweede doodsoorzaak aan kanker bij de man.

Prostaatkanker

Jaarlijks sterven in Nederland meer dan 3000 mannen aan deze ziekte. De laatste levensfase van de man die lijdt aan uitgezaaid prostaatkanker is soms langdurig en meestal zeer belastend vooral voor de patiënt maar ook voor zijn omgeving. Daarom moet alles op alles gezet worden om tijdig de diagnose prostaatkanker te stellen zeker van die vormen die potentieel agressief zijn en uiteindelijk dodelijk verlopen. Door deze vormen op tijd te ontdekken en te behandelen kan en zal de kans op sterven aan prostaatkanker verminderen.

Precisiediagnostiek

Om hier een bijdrage aan te leveren ontwikkelde Andros het traject van precisiediagnostiek voor prostaatkanker. Dit traject dat in Nederland vrijwel exclusief door het Andros Centrum voor Prostaatkanker wordt aangeboden bestaat uit een moleculair-biologische urinetest waarbij eventuele voorhanden prostaatkankercellen op hun agressiviteit worden geanalyseerd, gecombineerd met een gerichte mp (multiparameter) MRI.

Prostate MR Center of Excellence

Een MRI laten wij in het wereld-leidende ‘Prostate MR Center of Excellence’ van het RadboudUMC Nijmegen uitvoeren. Daar kan niet alleen de juiste (3-D) lokalisatie van een eventuele prostaatkanker worden bepaald maar ook de agressiviteitsgraad worden ingeschat. Alleen als deze onderzoeken hier aanleiding toe geven wordt vervolgens een gerichte ‘Transperineale Fusiebiopsie’ uitgevoerd onder plaatselijke verdoving waarbij rechtstreeks het verdachte letsel wordt aangeprikt. Met deze methode is er, in tegenstelling tot de gebruikelijke biopsietechniek, geen gevaar voor infectie.

1000e fusie biopsie

Ondertussen hebben we een grote ervaring met dit traject mogen opbouwen. Meer dan 2500 mannen met een verhoogd PSA (Prostaat Specifiek Antigeen, een merkstof in het bloed voor o.a. prostaatkanker) of met een andere verdenking op prostaatkanker hebben dit traject gevolgd. Hieruit kwam naar voren dat na de genoemde precisiediagnostiek slechts bij 42% van de patiënten voldoende verdenking was voor prostaatkanker om een biopsie te rechtvaardigen. Anders gezegd, bij 58% van de onderzochte mannen hebben we de toch belastende prostaatbiopsie kunnen vermijden zonder risico te lopen een significante prostaatkanker te missen.

En in april 2019 “vierden” we de duizendste biopsie. Vieren is een groot woord. We waren wel trots op de bereikte resultaten. Met de gerichte biopsie via transperineale weg waarbij de MRI en de echobeelden worden ‘gefuseerd’, werd een veel grotere trefzekerheid bereikt (82%) zonder complicaties als infecties of bloeding. Dit is met de doorgaans nog veel uitgevoerde standaard blinde transrectale biopsie wel anders (30% trefzekerheid en 7% infecties soms van ernstige vorm). Ook de lokale verdoving werd goed verdragen en deze was efficiënt om de pijn van de biopsie weg te nemen. De gemiddelde pijnscore was nauwelijks 2 op een schaal van 10.

We kunnen dus vaststellen dat we met ons ‘Centrum voor Prostaatkanker Precisie-Diagnostiek’ op de goede weg zijn en hopen deze geperfectioneerde methode ook nog aan vele mannen te kunnen aanbieden als bij hen (jammer genoeg) een indicatie wordt vastgesteld om prostaatkanker diagnostiek te verrichten.

Neem contact met ons op 026 389 1753

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief