Nieuw onderzoek: MRI geleide biopsie is betrouwbaarder

Internationale studie heeft aangetoond dat met een MRI-geleide gerichte biopsie een diagnostische zekerheid voor significant prostaatkanker kon worden bereikt bij 38% van de gebiopteerde mannen. Dit was hoger dan de 26% diagnostische accuraatheid bij TRUS-biopsieën. In maart 2018 verscheen een artikel in de New England Journal of Medicine waarin de resultaten van de Precision Study worden beschreven. Deze studie betreft een vergelijkend onderzoek tussen de uitkomst van MRI-gestuurde prostaatbiopsieën en traditionele transrectale ultrasoundgeleide biopsieën (TRUS). Het lag in de bedoeling om aan te tonen dat een gerichte MRI-geleide biopsie een betere uitkomst geeft voor de detectie van significant prostaatkanker met minder complicaties.

Internationaal onderzoek

De Precision studie betreft een multicenter internationaal onderzoek (23 centra) waarin 500 patiënten werden ingesloten. Eigenlijk is de opzet van de studie in grote lijnen vergelijkbaar met de 4M-studie die onder leiding van professor J. Barentsz (RadboudUMC Nijmegen) in Nederland is opgezet en uitgevoerd maar waarvan de resultaten nog niet zijn gepubliceerd.

Opnieuw aangetoond: MRI-geleide biopsie is betrouwbaarder

De internationale studie heeft aangetoond dat met een MRI-geleide gerichte biopsie een diagnostische zekerheid voor significant prostaatkanker kon worden bereikt bij 38% van de gebiopteerde mannen. Dit was hoger dan de 26% diagnostische accuraatheid bij TRUS-biopsieën. Dit verschil is statistisch significant. De uitkomsten van deze studie zijn vergelijkbaar met de resultaten in een publicatie uit de kliniek van professor Wirth uit Dresden (maart 2018, European Urology) die ook beide technieken van fusie-biopsie vergelijkt.

Betere diagnostische trefzekerheid bij Andros

Ook bij Andros is een analyse gemaakt van de 598 fusie biopsieën die werden afgenomen volgens het bij Andros geldende precisieprotocol. Tijdens een fusie biopsie worden de MRI beelden gefuseerd met de live echobeelden. De fusie biopsieën worden onder lokale verdoving via de huid (transperineaal) genomen. Dit voorkomt infecties en andere complicaties.

Bij Andros werd op deze wijze bij 52% van de gebiopteerde patiënten een significante prostaatkanker vastgesteld. Dit is dus een veel hogere en betere diagnostische trefzekerheid dan die van de beide andere genoemde studies. Het wijst op de hoge kwaliteit die Andros bereikt bij zowel de indicatiestelling van de biopsie als de uitvoering van de transperineale fusie biopsie.

Fusiebiopsie geeft nog meer zekerheid dan MRI-gerichte biopsie

Het verschil tussen de MRI-gerichte biopsie en de transperineale fusiebiopsie is dat bij een MRI-gerichte biopsie alleen het op de MRI zichtbare letsel wordt aangeprikt terwijl bij een bij Andros uitgevoerde fusiebiopsie ook andere plaatsen worden gebiopteerd waar eventuele nog niet zichtbare kanker aanwezig is, wat de diagnostische zekerheid verhoogd.

Onze prostaatkanker precisiediagnostiek groeit door

Eind 2017 vierde het Andros Centrum voor Prostaatkanker Precisiediagnostiek haar 2-jarig bestaan. Het centrum werd opgericht om significant prostaatkanker vroegtijdig op te sporen met MRI, biomarkers en (alleen indien noodzakelijk) een transperineale fusie biopsie.  Naast internationale studies bevestigen onze eigen nauwkeurig vastgelegde gegevens nu ook weer dat MRI, biomarkers en transperineale fusie biopsieën leiden tot betere resultaten bij het opsporen van significant prostaatkanker.

 

Lees verder over het opsporen van prostaatkanker

 

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Laatste update: 19 april 2018

Neem contact met ons op