Minder risico bij prostaatbiopsie via huid en MRI geleid

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
31 augustus 2015

In de British Journal International verscheen in 2015 een artikel over de meerwaarde van de transperineale biopsie (biopsie via huis)  in vergelijking met de transrectale biopsie (TRUS, een biopsie via anus). Tot op heden is het in de urologische praktijk gebruikelijk dat een biopsie (weefselafname) voor de diagnose van prostaatkanker transrectaal (via de anus en de endeldarm) wordt afgenomen.

Steeds meer antibiotica resistente bacteriën

Het rectum is echter van nature geïnfecteerd (E. coli bacterie) en een biopsie langs deze weg geeft daarom risico op prostaatinfectie. Om die reden moet een biopsie dan ook altijd onder antibiotische dekking (profylaxe) worden uitgevoerd. Ondanks deze antibioticabescherming treedt er toch nog bij 7% van de patiënten een infectie (prostaatinfectie of algemene infectie – sepsis) op. De oorzaak hiervan is dat er steeds meer antibiotica resistente bacteriën in het rectum voorkomen.

Minder infectiegevaar bij prikken via huid

Door middel van een transperineale biopsie kan een dergelijke infectie worden voorkomen. De huid van de bekken-dam (tussen het rectum en het scrotum) waar doorheen bij een transperineale biopsie moet worden geprikt, kan immers voor de ingreep goed worden gedesinfecteerd en gesteriliseerd. Op deze manier komen er dus veel minder infecties voor.

Nauwkeuriger met MRI

Uit dit artikel blijkt nu ook dat bij microscopisch onderzoek de waarde van de transperineale biopsie hoger is. Door middel van MRI fusie technologie kan veel gerichter in het op de MRI afgebeeld prostaatgezwel worden geprikt en krijgt men dan ook een juistere diagnose. In de beschreven studie vergeleken de onderzoekers de uitslag van zowel de transperineale biopsie als de TRUS biopsie. De nauwkeurigheid was bij de eerste techniek veel groter.

De komende maanden wordt deze transperineale fusie biopsie uitvoerig getest. In januari komt deze naar verwachting, als eerste in Nederland, algemeen beschikbaar in het Andros Centrum voor prostaatkanker (Andros Clinics Amsterdam) waar op een nauwkeuriger en veiliger wijze precisie-diagnostiek van prostaatkanker wordt betracht.

Bron: British Journal International

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Dit is een ouder artikel dat niet meer geüpdatet wordt

Neem contact met ons op