In de decemberuitgave van de Journal of Urology verscheen een uitgebreid onderzoek naar de infectierisico’s bij een transrectale prostaatbiopsie. Het infectierisico in het Weil Cornell Medical College, een van de grootste urologische klinieken van New York, was in de laatste jaren duidelijk opgelopen en gestegen van 2,6% naar 3,5%. Helaas geeft het artikel niet weer om hoeveel ernstige infecties het ging met bijvoorbeeld sepsis en noodzaak tot ziekenhuisopname. Wel hebben de auteurs berekend dat iedere opgetreden infectie meer dan 4.000 dollar kostte. Per 1.000 biopsieën komt dat neer op 35 keer 4.000 = 120.000 dollar extra kosten.

Prostaatkanker biopsieën in Nederland:
minstens 1.600 infecties x € 4.000 = 6.400.000 Euro.

In Nederland is het infectierisico groter omdat er in Nederland – in tegenstelling tot de Verenigde Staten – bijna nooit een kweek van de endeldarm wordt uitgevoerd. In De V.S. is dit standaard waardoor het antibioticabeleid veel beter kan worden aangepast. In Nederland krijgen patiënten voor het ondergaan van een transrectale biopsie een breedspectrum antibioticum, doorgaans cyprofloxacine. Als men de situatie extrapoleert naar Nederland en uitgaat van het voor Nederland lage percentage van 4% dan komt men bij 40.000 jaarlijkse biopsieën in Nederland uitgevoerd op 1.600 infecties, wat leidt tot een kostenfactor van (minstens) 1.600 x 4.000 Euro = 6.400.000 Euro.

Transperineale fusiebiopsie is gerichte biopsie via huid perineum

Hierbij worden de sepses met ziekenhuisopname nog niet eens meegerekend. Bij noodzakelijke ziekenhuisopname (en zeker op de intensive care) zijn deze kosten een veelvoud hiervan. Dit infectierisico en de bijkomende kosten zijn de belangrijke reden waarom er bij Andros midden 2015 is besloten op biopsieën niet meer via transrectale weg toe te passen. Zoals op de Andros website  is te lezen, heeft Andros sindsdien een zorgtraject ontwikkeld waarbij transperineale fusiebiopsieën worden uitgevoerd waarbij infectiekans praktisch nul is evenals de aan een infectie-gerelateerde kosten.

Neem contact met ons op 026 389 1753

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief