Fusiebiopsie beter voor het ontdekken van prostaatkanker dan TRUS biopsie

Als de PSA waarde is verhoogd ontstaat er een verdenking op prostaatkanker. In het ziekenhuis wordt de diagnose prostaatkanker meestal gesteld via een TRUS (transrectal ultrasound) biopsie.

Bij een TRUS (transrectal ultrasound) biopsie worden in het ziekenhuis via de anus weefselstukjes uit de prostaat genomen voor microscopisch onderzoek naar het al of niet aanwezig zijn van prostaatkanker. De TRUS biopsie gebeurt onder echografische begeleiding.

Deze transrectale biopsieën zijn niet gericht en worden dus min of meer ‘blind’ over de prostaat heen uitgevoerd. Verder dragen ze het risico voor infecties en zelfs sepsis (bloedvergiftiging) ondanks de bescherming met antibiotica rondom de biopsie.

Tegenwoordig kan de biopsie ook worden afgenomen via het perineum (bekkendam, het gebied tussen het scrotum en de anus) waarbij de beelden van een voorafgaand uitgevoerd MRI onderzoek worden gefuseerd met de beelden van de echografie. Dit maakt dat de biopsieën veel gerichter kunnen worden afgenomen maar ook dat het infectierisico grotendeels verdwijnt. Bij Andros wordt deze zogenaamde transperineale fusiebiopsie sinds 1 januari 2016 onder lokale verdoving uitgevoerd.

De toen beschikbare literatuurgegevens hadden al naar voren gebracht dat deze wijze van biopsieën gerichter en efficiënter is. Dit is nu opnieuw bevestigd door een uitvoerig onderzoek dat is gepubliceerd door Ahmed et al. in de Journal of Clinical Oncology. In dit artikel beschrijven zij de zogenaamde PROMIS studie waarin de MRI fusiebiopsie wordt vergelijk met de TRUS biopsie. Hierbij komt zonder twijfel de fusiebiopsie als veel beter, veel gerichter en veel efficiënter naar voren.

Het onderlijnt wederom dat de aanpak van precisiediagnostiek zoals deze bij Andros wordt gedaan, de juiste weg en de goede aanpak is om de diagnose prostaatkanker bijtijds en efficiënt te stellen.

Lees meer over het verschil in biopteren

Lees verder over prostaatkanker

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Dit is een ouder artikel dat niet meer geüpdatet wordt

Neem contact met ons op