Amerikaanse mannen willen zelf betalen voor betere biopsie prostaat

Pas geleden is er in het Amerikaanse tijdschrift Urology Practice van de American Urological Association een artikel verschenen over een onderzoek naar de bereidheid van Amerikaanse mannen om meer te betalen voor een betere prostaatbiopsie.

Het onderzoek is uitgevoerd bij 200 mannen aan wie werd gevraagd of zij bereid zouden zijn zelf $ 2.000 te betalen voor het ondergaan van een transperineale fusiebiopsie in plaats van de traditionele transrectale biopsie. De uitkomst van de studie was merkwaardig.

De meerderheid van de mannen was bereid tot $ 2.000 extra te betalen als er een fusiebiopsie bij hen zou worden uitgevoerd. Deze biopsie leidt tot een duidelijke toename van de detectiekans van prostaatkanker en heeft minder complicaties. In Amerika kost een fusiebiopsie $ 500 tot 1.500 meer dan de standaard biopsie die doorgaans wel door het Amerikaanse vergoedingssysteem wordt terugbetaald. Dit is vooralsnog niet het geval voor de fusiebiopsie.

Na goed te zijn geïnformeerd over de fusiebiopsie waren veel mannen dus bereid zelf de meerkosten te betalen omdat zij een grotere kans hadden op een juistere diagnose en bovendien het risico op complicaties klein tot nihil is.

Hoewel dit een belangrijke bevinding is, kan en mag de reactie van de Amerikaanse mannen niet automatisch worden toegepast op de Nederlandse situatie. De studie toont aan dat de voordelen van de fusiebiopsie ten opzichte van de traditionele “blinde” transrectale biopsie ook bij het Amerikaanse (mannen)publiek steeds meer bekendheid krijgt.

Andros Clinics biedt verzekerde zorg, ook voor de fusiebiopsie. Met alle zorgverzekeraars zijn afspraken gemaakt. Sinds eind 2015 worden bij Andros geen traditionele”blinde” rectale prostaatbiopsies meer afgenomen.

Bij een serieuze verdenking op prostaatkanker werkt Andros vanuit precisiediagnostiek. Met precisiediagnostiek onderzoekt Andros eerst middels MRI en biomarkers of een biopsie daadwerkelijk nodig is. Is de prostaatbiopsie nodig, dan wordt een transperineale fusiebiopsie verricht.

Prof. dr. Frans Debruyne Uroloog Oprichter Andros Clinics
Auteur: Prof.dr. Frans Debruyne is uroloog en oprichter van Andros. Eerder werd urologie van Radboudumc onder zijn leiding wereldwijd gerenommeerd.
Dit is een ouder artikel dat niet meer geüpdatet wordt

Neem contact met ons op